Privacyverklaring

Uw privacy is voor mij van cruciaal belang. Kantoormiep heeft enkele fundamentele principes.

 

 • Ik ben discreet met de persoonlijke informatie die ik van u vraag en over u verzamel om mijn services uit te voeren.
 • Ik sla persoonlijke informatie alleen op zolang ik een reden heb om deze te bewaren.
 • Ik streef naar volledige transparantie over hoe ik uw persoonlijke informatie verzamel, gebruik en deel.

Hieronder vind u mijn privacybeleid, waarin deze principes zijn verwerkt en verduidelijkt.

Wie is Kantoormiep?

Kantoormiep is een Virtueel Assistent en voert administraties voor starters en kleine ondernemingen.

KvK 61087076, adres: Lindehof 51, 3295 WC te ’s-Gravendeel, tel: 0614524368

Wie is de Klant?

De klant is degene met wie Kantoormiep een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant of diens familie worden verwerkt.

Ik ben geen klant maar Kantoormiep heeft wel persoonlijke gegevens van mij

Kantoormiep verwerkt in de administraties van haar klanten persoonlijke gegevens van leveranciers en relaties van haar klanten. Dit zijn gegevens die op een factuur staan en moeten worden verwerkt in de boekhouding.

Wie is verantwoordelijk voor persoonsgegevens van klanten van Kantoormiep?

Kantoormiep is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten. Als zij persoonsgegevens verwerkt voor, en in opdracht van, de klant, en de klant bepaalt zelf wat er met die gegevens gebeurt, blijft de klant zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kantoormiep?

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als:

 • Naam, voornaam, voorletters, geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats
 • E- Mailadressen en telefoonnummers
 • Geboortedata van de klant en diens gezin
 • BSN nummer, KvK nummer, BTW nummer
 • Bankgegevens
 • DigiD, wachtwoorden
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant

Voor het verzorgen van belastingaangiftes en toeslagen is Kantoormiep vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken.


Het samenstellen van diverse soorten financiële rapportages en belastingaangiftes vormt de kern van de dienstverlening van Kantoormiep.


Met deze rapportages en aangiftes wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en pincodes.

De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Uw Rechten

Als u zich in bepaalde landen bevindt, inclusief landen die onder de reikwijdte van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AKA de "AVG") vallen, geven de gegevens beschermingswetten u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, behoudens vrijstellingen van de wetgeving, inclusief de rechten om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om mijn gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken

EU-burgers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van de overheid.